politica internă

Republica Moldova la etapa actuală (1991-2022)

După prăbușirea URSS, toate cele ”15 republici surori” din lagărul sovietic și-au declarat independența. Moldova nu a fost o excepție. Trezirea conștiinței naționale a căzut pe umerii intelectualității progresiste (exemplu: cenaclul literar ”A. Mateevici”).