Preistoria. Originea vieții pe Pământ. Apariția și evoluția omului.


Despre fise

Preistoria este cea mai lungă epocă în evoluția societății umane. Paleoliticul este prima perioadă în evoluția umană după care a urmat neoliticul. In această perioadă se observă un adevărat salt calitativ în modul de trai al oamenilor, acest lucru intrând în istorie sub numele de revoluția neolitică. Oamenii și-au creat unelte, au domesticit animale și au învățat unele practici agrare. Odată cu uneltele a evoluat și omul, dar și modul și condițiile lui de viață. 

Oamenii au evoluat de la hominizi de genul australopithecus până la homo sapiens sapiens - oamenii cu rațiune. Dacă la început oamenii luau totul din natură, în epoca neolitică eu își creau singuri uneltele, își construiau locuințe, se ocupau cu meșteșugăritul și agricultura.

Spațiul și timpul sunt elementele indispensabile istoriei. Pentru a calcula timpul oamenii au inventat ceasuri solare, clepsidra de nisip și de apă, calendare.  Un rol deosebit, în procesul de înțelegere a evenimentelor și faptelor istorice îl joacă axa cronologică. Mai multe popoare calculează diferit timpul. De exemplu creștinii folosesc ca reper nașterea lui Hristos, iar grecii antici își calculau anii ținând cont de primele Jocuri Olimpice.

Istoria este ajutată de mai multe științe pentru a descoperi și a ne arăta trecutul Aceste științe sunt: arheologia, iconografia, sigilografia, cartografia, numismatica, heraldica. 

Există trei teorii despre originea vieții pe Pământ: teoria creaționistă, teoria extraterestră și teoria evoluționistă. Fiecare dintre ele conțin un grăunte de adevăr. Conform teoriei preotului Lemaitre - Oul cosmic, așa cum își numea el teoria - universul s-a născut în urma unui big bang. În urma acestei explozii au apărut corpurile cerești, inclusiv Pământul sau Terra. Deși Pământul este mult mai mic în comparație cu alte planete din sistemul nostru solar, anume aici, pe Terra a apărut viața. Unele organisme vii au dispărut, iar altele au evoluat până am apărut noi, oamenii.