ROMA ANTICĂ. Natura și Populația. Legenda întemeierii Romei

 

Așezarea geografică - Italia se află în Peninsula Apenină și seamănă cu o cizmuliță. 

Italia este scăldată de apele a trei mări: Marea Tireniană (VEST), Marea Adriatică (EST) și Marea Mediterană (SUD). Din Nord spre Sud, pe teritoriul Italiei se întind Munții Apenini (de unde vine și numele de Peninsula Apenină), iar în partea Nord avem Munții Alpi care formează o barieră naturală.  În Italia există și câmpii întinse, străbătute de râuri ca: Pad și Adige (Nord), Tibru (Centru). Pe râul Tibru este așezat orașul Roma. 

Locuitorii - În mileniul II î.e.n. pe teritoriul Italiei au pătruns triburile Indo-europene care s-au amestecat cu triburile locale ale Ligurilor formând astfel popoarele italice. Italicii erau împărțiți în mai multe triburi: Sabini, Latini, Samniți ș.a. La început aceste triburi se ocupau cu păstoritul (creșteau vite), dar cu timpul au învățat și arta meșteșugăritului. În mileniul I î.e.n. din Est au năvălit Etruscii.  Anume ei au dezvoltat în Italia (alături de greci) una dintre cele mai evoluate civilizații din sec. VII-VI î.e.n. Etruscii au fondat orașe care sunt până astăzi: Capua, Padua, Florența, Bologna. Deși au fost strămoși ai romanilor, despre etrusci se cunosc foarte puține lucruri. Știm că se organizau în orașe-state, au avut alfabetul lor, aveau o metalurgie dezvoltată și o ceramică variată și foarte frumoasă. Și grecii au jucat un rol important în crearea civilizației romane. Grecii au întemeiat pe teritoriul Italiei (în Sud și în Sicilia) mai multe colonii. Chiar și numele de Italia din limba greacă s-ar traduce ca ”ȚARA VIȚEILOR”, pentru că grecii au rămas uimiți de numărul mare de vite pe care le-au întâlnit aici

Legenda întemeierii Romei - Conform legendei, orașul Roma a fost întemeiat de 2 frați gemeni, Romulus și Remus în anul 753 î.e.n. 

În Alba-Longa domnea regele Numitor, care avea o fiică Rhea Silva. Numitor a fost detronat de fratele său Amulius, iar Rhea Silva devenind preoteasă nu avea dreptul să se căsătorească. Aici vor interveni zeii și Rhea Silva va naște doi băieți gemeni de la zeul Marte. Amulius a poruncit ca cei doi copii să fie aruncați în Tibru. Tradiţia spune că o lupoaică s-a apropiat de Tibru a luat copiii și  i-a dus în peştera Lupercal. Lupoaica a fost găsită de Faustulus, un păstor care îşi păzea turma. Ciobanul a luat pruncii, i-a adăpostit în coliba lui, iar soția lui a avut grijă de ei. După ce au crescut, Romulus şi Remus au aflat de unde se trag și  l-au răzbunat pe bunicul lor, ucigându-l pe Amulius. Numitor a devenit din nou stăpân în Alba Longa. Mai târziu, cei doi frați au hotărât să întemeieze o cetate în locul unde au fost găsiți găsiţi de lupoaică. Conform tradiției trebuiau să tragă o brazdă a hotarului viitoarei cetăți, având înjugate la plug două vaci albe. Romulus a jurat zeilor că oricine va trece vreodată hotarul cetății, adică va ataca cetatea (orașul) va fi nimicit. Remus a sărit brazda, iar Romulus pentru a nu încălca jurământul făcut zeilor, a trebuit să-l omoare pe Remus. Așa Romulus a devenit primul din cei 7 regi ai Romei. Numele orașului Roma se trage de la numele lui Romulus.

Societatea romană - La început, unitatea de bază a societății romane era ginta (gens = familia). Ginta era alcătuită de oameni care aveau același strămoș. Zece ginți formau o curie.  Mai multe curii formau un trib. Cu trecerea timpului, importanța ginții a scăzut, iar locul ei este ocupat de  familia individualizată, în frunte cu  tata. Aristocrația din Roma era formată din patricieni (de la pater, familii vechi cu strămoș comun). Ei aveau pământuri și se bucurau de toate drepturile cetățenești - POPULUS ROMANUS. Plebea (plebs) - oameni liberi, străinii care se stabileau în Roma. Ei nu aveau avere și se ocupau cu meșteșugăritul și comerțul. Nu au drepturi cetățenești. Sclavii - la început erau foarte puțini și nu jucau un rol important în societate.

 În concluzie: Din simbioza italicilor, etruscilor și grecilor s-a născut poporul roman, care va crea un imperiu măreț și o cultură desăvârșită. Civilizația creată, va sta la baza civilizației noastre contemporane.