Axa Berlin Roma Tokyo

Italia în perioada interbelică

Italia a luptat în Primul Război Mondial de partea Antantei, care i-a promis că la finele războiului va primi teritoriul Istriei și Dalmației. În timpul războiului Italia nu a reușit să străpungă frontul austro-ungar, dar intrarea ei în război, din punct de vedere strategic a avut un rol major. Deși la Conferința de Pace de la Paris ea a fost considerată țară învingătoare și chiar a făcut parte din ”Cei 4 Mari” - nu a primit teritoriile promis (Istria și Dalmația).