Istoria Universală / Epoca Medievală

Geneza orînduirii medievale

Procesul de constituire a unor noi popoare şi state în Europa

Formarea şi particularităţile statelor medievale în Europa (sec. V-XI)

Fărîmiţarea feudală. Centralizarea statelor în Europa

Constituirea monarhiilor absolutiste şi caracteristicile lor

Viaţa economică în societatea medievală europeană

Apariţia şi dezvoltarea oraşelor

Viaţa socială. Ierarhia feudală. Seniorii şi vasalii lor

Organizarea unui stat medieval

Rolul bisericii creştine în epoca medievală şi relaţiile ei cu puterea politică

Bizanţul în secolele VII – XIV

Cruciadele. Căderea Constantinopolului

Apariţia spiritului şi elementului modern în Europa Occidentală

Marile descoperiri geografice şi rezultatele lor

Specificul relaţiilor internaţionale în Evul Mediu

Cultura şi religia în Evul Mediu

Monumentele de arhitectură laică şi ecleziastică din epoca medievală

Personalităţi şi capodopere ale epocii medievale

[Europa în epoca Renașterii. Umanismul. Arta în epoca Renașterii/ 15 Aprilie 2020 - 10:30]

Reforma şi contrareforma