Istoria Românilor / Epoca Contemporană

Viața politică în România interbelică 

Marea Unire de la 1918. (Studiu de caz: Unirea Basarabiei cu România)

Economia României interbelice (1918-1940). Evoluția economico-socială a Basarabiei în cadrul României

Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească - RASSM

Sistemul de alianţe al României în perioada interbelică. Relaţiile româno-sovietice

Anexarea Basarabiei şi rapturile teritoriale din vara anului 1940.

România și Basarabia în anii celui de-al II-lea război mondial

Reanexarea Basarabiei și crearea RSSMoldovenești

Cultura românească în perioada interbelică (1918-1940)

Renaşterea culturii naţionale din Basarabia în perioada interbelică

România, Basarabia şi Transnistria între (1940-1944)

[RSS Moldovenească. Economie și societate 1944-1991 / 9 Aprilie 2020 - 13:00]

Regimul totalitar comunist din România (1944-1989)

Cultura si ştiinţa în RSSM şi România (1944-1991)

[Proclamarea independenței Republicii Moldova. Democratizarea și evoluția vieții politice în Republica Moldova / 13 Aprilie 2020 - 13:00]

Viaţa politică, economică şi socială. Politica de reforme în Republica Moldova

[Războiul de pe Nistru / 16 Aprilie 2020 - 13:00]