Viața politică în România interbelică

Din timpuri vechi Rusia și-a arătat într-un fel sau altul interesul față de teritoriul numit azi Basarabia, iar în 1812 în urma războiului cu Imperiul Otoman, reușește prin șiretlic să anexeze Basarabia. Timp de 106 ani populația băștinașă va fi supusă rusificării și deznaționalizării.

La finele Primului Război Mondial, Basarabia va fi prima provincie românească care se va uni cu România.

În cele două decenii clasa politică românească, deși era ferm convinsă că Basarabia este o provincie stric agrară, a reușit prin reformele întreprinse să ridice nivelul de trai ai oamenilor și să dezvolte economic provincia.

În urma semnării Pactului Molotov-Ribbentrop, la 23 august 1939, soarta Basarabiei, dar și a întregii lumi, a fost pecetluită. Uniunea Sovietică de pe poziții de forță a cerut României, prin 2 scrisori/ note ultimative la 26 și 28 iunie 1940, să cedeze Basarabia. Trupele sovietice, însă, au ocupat și Bucovina de Nord și Ținutul Herța!

Deja la 2 august 1940, Sovietul Suprem vota crearea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Imediat aici au fost introduse legile sovietice, sistemul fiscal sovietic, au fost naționalizate băncile, pământul.

La 10 februarie 1941 a fost votată Constituția RSSM, care era o copie fidelă a celei din URSS și nu ținea cont de specificul, tradițiile și valorile populației băștinașe.

Odată cu ”eliberatorii sovietici” în RSSM au început arestările, deportările, colectivizarea forțată și foametea organizată.

Această politică a avut urmări tragice pentru populația din RSSM, pentru fiecare familie, iar repercursiunile ei le simțim până astăzi.

 

Date tehnice: Proiect-020, v1,0