Primul Război Mondial (1914-1918)

 

Cuprins:

 

Referințe: Первая мировая война в цвете

Pe scurt:

În ajunul Primului Război Mondial marile imperii coloniale aveau posesiuni pe întreg globul pământesc, iar statele care în urma reformelor interne au reușit să devină puternice din punct de vedere economic, politic și militar își doreau același lucru, or coloniile erau folosite de către metropole drept surse de materie primă, dar și ca piețe de desfacere. Astfel lupta pentru colonii va servi drept cauză principală a Primului Război Mondial.

În același timp s-au creat și două blocuri politico-militare Antanta și Tripla Alianță (sau Puterile Centrale).

Pretextul declanșării Primului Război Mondial a fost asasinarea la Sarajevo a prințului moștenitor al Austriei Franz Ferdinand, de către un student sârb (Gavrilo Princip) care făcea pate dintr-o grupare naționalistă din Serbia. Declarațiile de război au curs în lanț.

Cele mai mari bătălii din timpul primei conflagrații mondiale s-au dat în Franța: bătălia de lângă râul Marna, bătălia de la Somme și bătălia de la Verdun (numită din cauza numărului foarte mare de morți - Abatorul de la Verdun). O bătălie importantă din timpul primului război mondial a fost cea de la Ypres, unde pentru prima dată germanii au folosit bomba chimică (cu vapori de clor). Acest gaz toxic a dus la moartea, dar și orbirea a mii de oameni. Unul dintre cei care și-au pierdut pentru un timp vederea din cauza vaporilor de clor a fost și Hitler, care la acel moment era caporal pe front.

Germanii erau siguri că războiul început în 1914 va dura nu mai mult de 3 luni (credeau că la Crăciun vor fi acasă), dar acest lucru nu s-a întâmplat. Nici o parte implicată în război nu aveau planuri de luptă de lungă durată, așa că, s-au oprit pe poziții (soldații așteptau în tranșee când va începe atacul adversarului). Această perioadă este numită: război de poziții, război de tranșee sau război straniu.

În 1916, cu scopul de ași reface integriatea teritorială, și România va intra în Primul Război Mondial de partea Antantei, declarând război Autro-Ungariei. Nu a făcut-o din 1914, pentru că se confrunta cu o dilemă: dacă intră în război de patea Puterilor Centrale, de unde venea și familia domnitoare din România, ar fi pierdut Transilvania (Austro-Ungariei), iar dacă intra de partea Antantei ar fi pierdut Basarabia. Carol I și guvernul României au ales varianta a doua.

Pentru a distruge forța navală a statelor Antantei, Germania a declarat războiul total al submarinelor. Submarinele germane atacau toate corăbiile  militare, comerciale ale adversarilor. Au scufundat chiar și vasul de croazieră Luisitania care avea americani civili la bord. Acest incident a fost folosit de către S.U.A. drept pretext de a intra oficial în Primul Război Mondial în 11917.

În același an, Rusia a început revoluția bolșevică în frunte cu Vladimir Ilici Ulianov (Lenin), care va ordona ca familia țarului Nicolai al II-lea Romanov să fie arestată apoi executată. Lenin va încheia cu Germania (care se presupune că l-a finanțat pentru a începe revoluția din Rusia pentru a o scoate din război) o pace separată la Brest-Litovsk, astfel că la 1917, Rusia iese din război și nu va participa nici la Conferința de Pace de la Paris din 1918.

După ieșirea Rusiei bolșevice din război, Puterile Centrale au impus și României o pace separată - Pacea de la București.

Pregătirea unei contraofensive din partea aliaților și intrarea S.U.A. în război a dus la schimbarea raportului de forțe, astfel, că în scurt timp, Germania și aliații ei vor capitula. Semnarea capitulației a avut loc lângă pădurea Compienge din Franța la 11 noiembrie 1918.

La Conferința de Pace de la Paris 11918-1919 vor fi semnate tratatele de pace cu țările învinse în prima conflagrație mondială: Germania, Austria, Ungaria, Bulgaria și mai târziu cu Turcia. Din cauza condițiilor umilitoare care apăreau în tratatele de pace cu fiecare țară, generalul francez Ferdinand Foch, a spus că pacea aceasta nu va dura mai mult de 20 de ani. În 1939 va începe a doua conflagrație mondială la care una dintre cauze va fi - condițiile păcii de la Paris din 1918-1919.

Bibliografie

 

Date tehnice: Proiect-011, v1,0; torrent